Werkgever

Als werkgever heeft u er baat bij dat het goed gaat met uw werknemer. Soms loopt een werknemer echter vast, door psychische klachten, werkstress, privéproblemen of persoonlijkheidsfactoren. Dit kan zelfs leiden tot ziekte en uitval van het werk. Soms zijn er (nog) geen psychische klachten, maar willen werknemers hun functioneren op de werkvloer verbeteren. Als werkgever kunt u investeren in ondersteuning voor uw werknemer.

Denkwerk is een psychologenpraktijk, gespecialiseerd in de behandeling van werknemers en werkgerelateerde problematiek. Onze visie is dat werk een belangrijke rol speelt in het leven van mensen. Omdat plezierig en goed werken leidt tot structuur, voldoening, zelfvertrouwen en sociale contacten. Daarom krijgt het werk veel aandacht in de behandeling. We zijn geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. De A&G-psycholoog heeft inzicht in verschillende soorten verzuim, in verzuimpreventie en in het proces van werkhervatting. We betrekken het werk bij de interventies en dragen zorg voor een goed begeleide re-integratie. Dit voorkomt langdurig verzuim en de kans op terugval. Naast individuele trajecten kan de A&G psycholoog interventies op groeps- en organisatieniveau bieden.

Soms speelt privé-problematiek een rol in de klachten. Afhankelijk van de ruimte die we hierin krijgen van de werkgever, kunnen we ook hieraan werken. Dit kan het functioneren van de werknemer op het werk eveneens gunstig beïnvloeden.

Contact met de werkgever en bedrijfsarts maakt onderdeel uit van onze aanpak, met inachtneming van de privacywetgeving. Dit kan in de praktijk een belangrijke meerwaarde zijn. Wij kunnen de leidinggevende of personeelszaken indien nodig adviseren hoe met de werknemer en zijn herstel om te gaan. Uiteraard houden wij ons bij het geven van informatie aan de beroepscode van het NIP en is toestemming van werknemer vereist. De leidinggevende kan ons ook zijn/haar visie geven over hoe het op het werk gaat en waar eventuele knelpunten zitten. Dit kunnen wij weer meenemen in onze behandeling.

Kenmerkend voor onze behandelingen is:

 • Persoonlijke zorg voor uw werknemer
 • Effectieve en gedegen psychologische begeleiding
 • Ervaren psychologen
 • Doel- en resultaatgerichte benadering waarbij we maatwerk leveren
 • Stimuleren van een actieve rol voor uw werknemer
 • Sterken van de werknemer, ook voor de toekomst
 • Ondersteuning van het werkhervattingsproces en voorkomen van uitval
 • Focus op werkgerelateerde aspecten in de begeleiding
 • Snelle start van trajecten
 • Het opbouwen van een goed contact en indien nodig overleg met de werkgever en bedrijfsarts, met toestemming van werknemer.

U kunt meer lezen over onze aanpak bij werkwijze. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft. Ook als u wilt overleggen of een werknemer bij ons op zijn plaats is, kunt u bellen of mailen. Tevens zijn wij bereid in een persoonlijk gesprek nader kennis te maken en onze werkwijze toe te lichten.


Kosten

Wij werken op verwijzing van de bedrijfsarts of werkgever. De vergoeding van onze trajecten loopt via de werkgever. Wij zijn Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie en zijn geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. Soms worden de kosten van onze trajecten door de ziekteverzuimverzekering van de werkgever vergoed.

Tegenover de kosten van onze trajecten staat een aantal voordelen voor de werkgever:

 • Psychische klachten veroorzaken vaak verzuim en als gevolg daarvan druk voor de rest van het team. Afgezet tegen de kosten van verzuim, is een interventie bij ons daarom een goede investering.
 • Inzet van onze trajecten kan passend zijn binnen de wettelijke plicht van werkgever om re-integratie van zijn werknemers te ondersteunen (de Wet Poortwachter), vooral als er werk-gerelateerde aspecten spelen.
 • Onze trajecten onderscheiden zich van behandelingen in de reguliere zorg: we besteden in de behandelingen aandacht aan het werk; we onderhouden indien nodig en toegestaan door werknemer contact met werkgever en bedrijfsarts; we starten snel.
 • Werknemers ervaren de door werkgever aangeboden trajecten als een welkome steun in de rug en een blijk van waardering. Dit kan het herstel bevorderen en de verstandhouding ten goede komen.

Wanneer wij toestemming hebben van de werkgever voor het uitvoeren van een intake, plannen we deze snel, meestal binnen twee weken. Na het intakegesprek volgt een rapportage voor de bedrijfsarts. Ook nemen wij contact op met de werkgever over ons behandelvoorstel en de kosten daarvan. Wanneer de werkgever akkoord gaat met ons voorstel kan de behandeling snel van start gaan.