Bedrijfsarts

Denkwerk is een kleinschalige psychologenpraktijk. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van werknemers en werkgerelateerde problematiek. In de behandelingen maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Kenmerkend zijn onze betrokken houding en het leveren van inhoudelijke kwaliteit met maatwerk.

U kunt cliënten met uiteenlopende hulpvragen insturen:

  • behandeling van psychische klachten, zoals overspanning en burnout, angststoornis, depressie, trauma en andere verwerkingsproblematiek
  • omgaan met lichamelijke klachten, pijn en vermoeidheid
  • verbeteren van het persoonlijke, sociale en beroepsmatige functioneren

Wij gaan er vanuit dat werk een belangrijke rol speelt in het leven van mensen en daarom krijgt dit veel aandacht in de behandeling. We zijn geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en hebben inzicht in verschillende soorten verzuim, in verzuimpreventie en in het proces van werkhervatting. We betrekken het werk bij de interventies en ondersteunen de re-integratie. Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld aandacht besteden aan het beter leren hanteren van werkstress, het vergroten van de assertiviteit en het doorbreken van problemen in de samenwerking. Doel is herstel en het (terug)krijgen van werkplezier. We leren cliënt moeilijkheden zelf beter te hanteren nu en in de toekomst.  Vaak speelt privé-problematiek een rol in de klachten. Afhankelijk van de ruimte die we hierin krijgen van de werkgever, kunnen we ook hieraan werken.

Omdat in onze trajecten zo’n belangrijke rol is weggelegd voor het werk van de cliënt, hechten wij waarde aan het opbouwen van een goede relatie en samenwerking met de bedrijfsarts en werkgever. Vanwege onze kleinschaligheid zijn ‘korte lijnen’ hierbij mogelijk. Overleggen met en afstemmen op de specifieke verwachtingen van bedrijfsarts of werkgever is mogelijk (na toestemming van de werknemer). Zij hebben dan de gelegenheid kennis te nemen van het herstel van cliënt. Ook kunnen zij waardevolle aanvullende informatie geven, die wij weer meenemen in onze behandeling. Dit kan leiden tot het wegnemen van belemmeringen voor re-integratie en tot wederzijds begrip. Het spreekt vanzelf dat contact met werkgever en bedrijfsarts plaats vindt met inachtneming van de privacywetgeving en dat de mate van openheid dus afhankelijk is van de wensen van cliënt.

De ervaring leert dat vroeg ingrijpen het herstel ten goede komt. Daarom streven wij ernaar de intake te plannen binnen twee weken na aanmelding van uw cliënt. Hierna volgt een rapportage en een behandelvoorstel.

De vergoeding van onze behandeling verloopt via de werkgever. Na de intake zullen wij dan ook contact met de werkgever opnemen om het behandelvoorstel en de kosten door te spreken. Wanneer deze bereid is de behandeling te vergoeden, kan het traject snel van start gaan.

U kunt meer lezen over onze aanpak bij werkwijze. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft. Ook als u wilt overleggen of een werknemer bij ons op zijn plaats is, kunt u bellen of mailen.