Cliënt

Ieder mens wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met moeilijke gevoelens en periodes. Meestal is men in staat deze het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door een probleem op te lossen of steun van familie of vrienden te zoeken. Soms zijn emotionele problemen en spanningen echter aangrijpend en houden ze lang aan. Wellicht is dit bij u op dit moment het geval en bent u vastgelopen op één of meerdere gebieden van uw leven. Misschien heeft u nog geen psychische klachten, maar wilt u op een rij krijgen hoe u beter tot uw recht kunt komen op het werk of in uw privé-situatie.

Denkwerk staat u graag bij in uw proces. We zijn een kleinschalige psychologenpraktijk en bieden behandeling bij uiteenlopende klachten en hulpvragen:

Klachten

 • Stress, overspanning en burnout
 • Angsten
 • Depressies
 • Trauma en verwerking van andere moeilijke gebeurtenissen
 • Lichamelijke klachten, pijn en vermoeidheid
 • Problemen op het werk of in de privé-situatie

Hulpvragen

 • Beter hanteren van stress-situaties
 • Anders omgaan met de eigen valkuilen
 • Leren relativeren/anders denken
 • Meer acceptatie, leren loslaten
 • Beter bewaken van de eigen grenzen
 • Vergroten van assertiviteit
 • Bevorderen van zelfvertrouwen en zelfacceptatie
 • Conflicthantering

De ervaring leert dat externe hulp zoeken een grote stap kan zijn. Mensen kunnen vaak moeilijk accepteren dat ze er zelf niet meer uitkomen. Ook ervaren mensen het praten over zichzelf en moeilijke gevoelens vaak als spannend. Daarom hechten wij in de benadering van onze cliënten waarde aan het opbouwen van vertrouwen en een goede samenwerkingsrelatie.

In onze begeleiding is voor u als cliënt een actieve rol weggelegd. In de gesprekken wordt u gestimuleerd en geholpen na te denken over uw vragen, problemen en de achterliggende oorzaken. Daarbij kijken we naar mogelijke antwoorden en oplossingen. Het uitvoeren van opdrachten en het zetten van stappen in de dagelijkse praktijk is daarom een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Ons doel is dat u zich niet alleen in het hier en nu beter gaat voelen, maar ook dat u leert moeilijkheden in de toekomst beter te hanteren en uw krachten meer te benutten. Wij maken gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR in onze behandelingen. U kunt meer lezen over onze aanpak bij werkwijze.

In veel trajecten besteden we aandacht aan het werk. Het leren hanteren van werkstress, het verbeteren van de samenwerking en weer plezier krijgen in het werk kunnen dan bijvoorbeeld aan de orde komen. Als u bent uitgevallen van het werk ondersteunen we een goed begeleide terugkeer.

Vergoeding van onze trajecten verloopt via uw werkgever (zie kosten). Wellicht is uw werkgever bereid een bijdrage te leveren aan uw behandeling en herstel. Voor de werkgever kan dit een gunstige invloed hebben op uw functioneren op de werkvloer. Het is het beste dit vooraf te bespreken met uw leidinggevende, personeelszaken of de bedrijfsarts. Wij zouden hen, indien gewenst, kunnen bellen om informatie te verschaffen over onze praktijk en werkwijze. Als er toestemming is van uw werkgever kunnen we snel van start gaan, veelal binnen een week.